Wednesday, November 30, 2011

别弄不见你的笑容


如果
我不能 拥有
你的笑容

那就请
别让它
消失在我的天空。

1 comment:

Cherry said...

*LIKE*

ta mei xiao shi~~zhi shi cang qi lai le~~yao shi jian qu zhao hui lai~~