Saturday, May 5, 2012

漫长的沉默

有时候
沉默
也是种沟通

比 千言万语
更让人懂。

我 即使
一句话也没说

你仍知道
那是
漫长的承诺 .....

1 comment:

Cherry said...

You shi zhen de Chen mo Hui hao yi dian de...
Bu Hui bian Cheng Wu Wei de zheng zhi....
Dan you shi Chen mo ye Hui Ling Ren Nan shou....
Bu zhi dao ni, ta Xin li Zen Yang xiang....
Luan cai luan xiang de...><
Zuo Ren you shi zhen de Wu nai....